Eritema Multiforme Nedir?

Eritema multiforme; çeşitli uyaranlarla (viral ve/veya bakteriyal enfeksiyöz hastalıklar, ilaçlar gibi) deri ve mukozalarda ani olarak gelişen ve tekrar etme eğilimi gösteren bir deri hastalığıdır.

 

Sıkça Sorulan Sorular

 

Hastalığa ait döküntülerin vücutta yerleştiği bölge ve kapladığı vücut alanına göre hastalık, eritema multiforme, Steven-Johnson sendromu veya toksik epidermal nekrolizis olarak adlandırılabilir. Steven Johnson sendromu ve toksik epidermal nekrolizis olarak adlandırılan tiplerinin ağır seyredebileceği ve hastada hayati tehlike oluşturabileceği unutulmamalıdır.

Hastaların çoğunda sebep enfeksiyon ve/veya ilaçlardır. Hastaların yaklaşık yarısında sebep herpes simpleks adı verilen bir virüsle ortaya çıkan ve uçuk adını verebildiğimiz enfeksiyondur. Altta yatan diğer bakteriyal (pnömoni-zatüre gibi) ve viral kökenli (hepatit, suçiçeği gibi) hastalıklar da eritema multiformeye yol açabilir. İlaçlar (sülfonamidler gibi bazı antibiyotikler, epilepsi ilaçları ve ağrı kesiciler gibi) da eritema multiformeye neden olurlar ve daha çok ağız ve dudaklar gibi mukozalarda döküntü oluştururlar. Hastaların %20-50’sinde bir sebep bulunamayabilir.

Dermatolojik hastalıkların yaklaşık olarak %1’ini oluşturur. Her yaşta, her ırkta ve tüm coğrafi bölgelerde görülebilir. Bahar aylarında artan viral (gribal) hastalıklara bağlı olarak görülme sıklığı artabilir. Hastalık, hastaların %30’unda tekrarlayabilir.

Hastalığın kendisi bulaşıcı olmamakla beraber, altta yatan olası bir infeksiyon yönünden dikkatli olunmalıdır.

Hastalığın klinik belirtileri tuttuğu vücut alanı ve vücut yüzey oranına göre değişiklik gösterebilir. Özellikle el ve ayaklardan başlayan hafif kızarık zeminde küçük su toplamaları gibi bir klinikle başlayarak, hastalık şiddeti ile değişebilen, tüm vücuda, ağız içi, dudak, göz, cinsel organ bölgesi gibi mukozal alanlara yayılım gösterebilen deride su toplamaları ve deri soyulması şeklinde değişebilen ağır bir klinik tablo ile seyredebilir. Lezyonların gelişim döneminde hafif ateş ve grip benzeri belirtiler ortaya çıkabilir.

Hastalığın tanısı için özel bir laboratuar tetkiki yoktur. Hastanın öyküsüne ve döküntülerin klinik görünümlerine göre tanı koyulur. Koyulan tanı deri biyopsi örneklerinin değerlendirilmesi ile doğrulanabilir.

Hastalığın tedavisi, hastalığın şiddetine göre değişiklik gösterebilir. Hastanın klinik durumuna göre yatarak veya ayaktan tedavi önerilebilir. Tedavideki en önemli basamaklardan biri hastalığın gelişimine zemin hazırlayan sebep saptanabilmişse (enfeksiyon ve/veya ilaç) sebebin ortadan kaldırılmasıdır.

Doktorunuz şikayetlerinizin durumuna göre size tedavi önerisinde bulunacaktır. Doktorunuza danışmadan ilaç kullanmayınız.

Hastalığın gelişiminde bir ilaç suçlu bulunmuş ise etken olan ilaç kişi tarafından asla bir daha kullanılmamalıdır. Hastalığın tekrarlayabileceği unutulmamalıdır.

 

 

 

İletişime Geçin
tr_TRTürkçe